Zasvěcení Neposkvrněnému srdci Panny Marie

V pátek 25. 3. na Slavnost Zvěstování Páně se, po křížové cestě dětí, která začne v 16:30, tedy po páté hodině odpolední hodině, naše farnost připojí k zasvěcení světa a církve, zvláště Ruska a Ukrajiny Panně Marii prostřednictvím modlitby, kterou se v tu dobu bude modlit papež František a s ním celá církev.

Zápis z 5. zasedání pastorační rady farnosti 6. října 2021

Tématem 5. zasedání pastorační rady bylo plánování synody o synodě, která v tomto měsíci začíná. Také se mluvilo o adventních a vánočních aktivitách, připravách snoubenců, častějším udílení svátosti nemocných a dalších věcech, které si můžete přečíst v zápisu níže. Omlouváme se, zápis z předchozího 4. zasedání pastorační rady není k dispozici.

Příprava na biřmování

V naší farnosti začala příprava k přijetí svátosti biřmování. Pokud se ještě chcete přidat, je to možné. Základní informace najdete v přílohách.

Výuka náboženství ve školním roce 2021/22 a příprava na první svaté přijímání

VÝUKA NÁBOŽENSTVÍ Požehnání do nového školního roku se bude udělovat na závěr mší svatých v neděli 5. 9. – „žehnání aktovek“. Výuka náboženství bude zahájena ve čtvrtek 9. 9. při mši svaté s katechezí pro děti v 17:30. První vyučovací hodina bude ve čtvrtek 16. 9. v 16:30. Vyučování probíhá v prostorách ZŠ při CMG. Vyučuje se v šesti skupinách: 1.,2.,3.,4.,5., … Číst více

Změny v bohoslužbách od 28.6.2021

S ohledem na zlepšenou pandemickou situaci a dobu prázdnin bude platit následující: V době letních prázdnin nebude sobotní a nedělní večerní mše svatá, po prázdninách podle potřeby a situace. Mše svatá v kostele sv. Josefa v Krasicích v době letních prázdnin není a ani není nahrazena nedělní večerní mší svatou u Povýšení. Výzva k modlitbě … Číst více

Bohoslužby v kapli Nejsvětější Trojice

Od 1.6. do přibližně 10.6. bude kostel Povýšení sv. Kříže z důvodu likvidace červotoče uzavřený. Ve všední dny se mše svaté budou konat v kapli Nejsvětější Trojice. Nedělní mše tam budou také – část účastníků bude na zahradě. Je však možné, že již nedělní mše bude v kostele – zkrátka přijďte a uvidíte.