Průvodce kostely

Farnost má ve své správě několik sakrálních staveb, jejichž historie je zajímavá a mohla by Vás zaujmout. Nahlédněte do dějin…

Farní kostel Povýšení svatého Kříže

Filipcovo náměstí, Prostějov

Filiální kostel svatých Cyrila a Metoděje

Brněnská, Prostějov

Filiální kostel svatého Josefa

Krasice

Kaple svaté Anny

Drozdovice, Prostějov

Kaple svatých Andělů strážných

Mánesova, Prostějov

Pro případné skupiny zájemců jsme také schopni zorganizovat komentovanou prohlídku, více informací zde.