Katecheze pro děti

V neděli během kázání při mši svaté v kostele Cyrila a Metoděje (začíná v 9.00) a při mši svaté v kostele Povýšení svatého Kříže (začíná v 10:30) se obvykle koná také katecheze pro děti. U Cyrilka v Paxu u Povýšení v kapli Nejsvětější Trojice.

Ve čtvrtek navazuje na výuky náboženství (hodina končí v 17:15) modlitba s katechezí v kapli CMG.