Katecheze pro děti

Každý čtvrtek v 17.30 se ve farním kostele koná dětská mše svatá s katechezí pro děti. Časově navazuje na výuku náboženství probíhající na CMG. Katecheze se obvykle týká textu nedělního evangelia.