Nabídka prohlídek

Komentovaná prohlídka kostela

Pro větší skupiny zájemců nabízíme prohlídku kostela a přilehlých prostor s historickým komentářem. V případě zájmu se obraťte e-mailem na faráře.

Také můžete využít virtuální komentované prohlídky, kterou provází studentky SOŠ podnikání a obchodu v Prostějově:

Prohlídka varhan

Hrací stůl varhan farního kostela

Nabízíme možnost podívat se zblízka také na varhany farního kostela a kaple Nejsvětější Trojice, poslechnout si pár slov o historii nástroje, jeho možnostech a něco si poslechnout. Varhaníkům je umožněno si nástroj vyzkoušet. V případě zájmu se neváhejte obrátit na varhaníka Davida Indru na e-mailu mail@davidindra.cz, případně tel. č. 736183731.