Mešní úmysly

Úmysly mší svatých se pro kostel Povýšení svatého Kříže a kostel svatého Cyrila a Metoděje obvykle zapisují po mši svaté v sakristii. Ale je možné o zapsání úmyslu požádat i na faře, stačí zazvonit na faráře. Je to možné i telefonicky nebo emailem.     

(Pro kostel sv. Josefa v Krasicích přede mší sv. nebo po mši sv. v sakristii kostela sv. Josefa. Pro kapli sv. Anny je třeba obrátit se na místě na paní Evu S. a u sv. Andělů strážných na pana Josefa I.)

Mešní stipendium přijímáme při zapisování mše svaté, obvyklá výše je 200,- Kč.

Pořad bohoslužeb s úmysly mší svatých, který zahrnuje dny od neděle do neděle je uveřejněn na nástěnkách kostela Povýšení sv. Kříže, sv. Cyrila a Metoděje a sv. Josefa v Krasicích a na internetových stránkách farnosti.

Pokud je v neděli ohlášeno, že je v týdnu volný úmysl, zapisuje se pro kostel PsK v sakristii kostela PsK, pro kostel CaM u faráře. 

Pokud budete chtít již zveřejněný úmysl změnit nebo doplnit, lze tak učinit pouze před konkrétní bohoslužbou v sakristii.