Mládež děkanátu

Mládež děkanátu je otevřené společenství mladých lidí od 13 let, kteří se chtějí přibližovat Bohu, budovat přátelské vztahy a růst ve ctnostech. Jsme také pobočkou spolku dětí a mládeže Sarkander. Těšíme se, že vás potkáme na našich akcích!

Aktuality z webu děkanátní mládeže

  • V pátek 2. 12. proběhla Crossna ve Vřesovicích. Celé setkání začalo mší svatou v 19 hodin v místním kostele sv. Petra a Pavla. Mši svatou již tradičně sloužil otec Strogan. Po mši svaté jsme se přesunuli na faru, kde probíhal další program. Po chvíli volné diskuze následovala hra. Tentokrát šlo o známou židličkovanou, jejímž cílem bylo co nejrychleji… […]
  • Po delší době zase v hojném počtu jsme mohli společně oslavit konec církevního roku. V sobotu 26. listopadu do Brodku u Prostějova přijela kromě mládeže z děkanátu Prostějov i mládež z děkanátů Konice a Vyškov. Církevní Silvestr jsme zahájili v 18 hodin mší svatou v kostele Povýšení sv. Kříže v Brodku u Prostějova. My, kteří… […]
  • Dne 4. 11., když se už pomalu rozsvěcovala pouliční světla v ulicích, se rozsvítila světla i v kostele svatého Petra a Pavla ve Smržicích. Jasné znamení blížícího se začátku mše svaté a stejně tak i dalšího mládežnického setkání. Jakmile se vchod do kostela otevřel, s úsměvem na tváři jsem vešla dovnitř. Usedla jsem do lavice… […]
  • Dne 21. 10. se uskutečnilo VIP spolčo, která jako každá jiná začala mší svatou v kostele Povýšení sv. Kříže v Prostějově s doprovodem otce Josefa Klinkovského a úžasnou scholou. Po mši svaté jsme se všichni přesunuli na Cyrilometodějské gymnázium, usadili se do učebny, přichystali občerstvení a už jen čekali na kněze.Přednáška byla na téma Jak k nám Bůh promlouvá.… […]
  • V pátek 7. 10. se konala Crossna v Kostelci na Hané. Celé setkání začalo mší svatou v kostele sv. Jakuba Staršího. Mši svatou sloužil otec Strogan a hudebně ji doprovodila naše schola. Po mši svaté jsme se společně přesunuli na faru, kde probíhal další program. Nejprve byl prostor k tomu si popovídat a seznámit se s novými lidmi. Poté následovala… […]
  • V pátek 16. 9. začalo VIP Spolčo tradičně mší svatou v kostele Povýšení sv. Kříže pod vedením otce Ladislava za doprovodu naší scholy. Po mši svaté jsme se všichni přesunuli do Oázy Cyrilometodějského gymnázia, kde na nás už čekal trvalý jáhen Jan Černý působící pro farnost Povýšení sv. Kříže. Probíraným tématem se stalo umělé oplodnění.… […]
  • V sobotu 3. 9. jsme se společně vydali na pěší pouť do Sloupu. Vycházeli jsme z Vysočan a přestože se nás sešlo 5, cestu jsme si náramně užili. Na oběd jsme se zastavili v Lesním baru, kde jsme si opékali špekáčky. Zde se naše skupinky rozrostla o dva členy. Do Sloupu jsme dorazili ve 13.10… […]
  • V pátek 2. 9. Crossna jako obvykle začala mší svatou v kostele sv. Floriána ve Vícově, již sloužil otec Strogan. Po mši jsme se přesunuli do budovy bývalé ZŠ, kde jsme měli čas na povídání před začátkem programu. Na diskuze jsme se rozdělili na dvě části – nad 17 let a do 17. V těchto… […]
  • Letošní grilovačka na faře v Němčicích začala už tradičně mší svatou v kostele sv. Maří Magdaleny. Po mši jsme se všichni přesunuli na farní zahradu, kde už pro nás animátoři připravili výborné občerstvení. Povídali jsme si s přáteli a někteří hráli stolní tenis. Dokud byl venku dostatek světla, šli jsme si udělat společnou fotku. Za… […]
  • Dne 17. 6. v Prostějově proběhla akce pořádaná MDP známá jako Spolčo VIP. Vše začalo odbytím šesté hodiny večerní v kostele Povýšení svatého kříže. Dále po mši se účastníci přesunuli do prostor Cyrilometodějského gymnázia. Poté následoval volný program s občerstvením a čekání na hosta, a ten v zápětí dorazil. Hostem nebyl nikdo jiný než Josef… […]