Mládež děkanátu

Mládež děkanátu je otevřené společenství mladých lidí od 13 let, kteří se chtějí přibližovat Bohu, budovat přátelské vztahy a růst ve ctnostech. Jsme také pobočkou spolku dětí a mládeže Sarkander. Těšíme se, že vás potkáme na našich akcích!

Aktuality z webu děkanátní mládeže

  • Mořice, malebná ves nedaleko od Hrušky, se 8.9. stala místem dalšího setkání mládeže našeho děkanátu. Událost jsme zahájili společnou mší v kostele sv. Martina a poté jsme se přesunuli na zámek, kde jsme měli chvilku oddychu. Následovala společná hra a debatování ve skupinkách na téma „Boží plány“. Na závěr jsme opustili zámek a opět se… […]
  • Každá správná grilovačka začíná mší svatou a podle tohoto pravidla jsme se řídili i my. Letos jsme se jako obvykle po mší přesunuli na faru v Němčicích, kde následoval další program a spousta dobrého jídla. Po chvíli volné zábavy, povídání a hraní her jsme se posunuli k pubkvízu, který se zaobíral velmi širokým spektrem témat… […]
  • V pátek 16. června se uskutečnilo VIP spolčo. Zahájili jsme ho jako vždy mší svatou v kostele Povýšení sv. Kříže v Prostějově. Po mši svaté jsme se společně přesunuli na Cyrilometodějské gymnázium, kde pro nás bylo připraveno občerstvení.Následně za námi přijel otec Petr Ryšavý, který je již 25 let farářem v Kojetíně. Jeho přednáška byla… […]
  • Na první pátek v červnu jsme se opět setkali na Crossně, akci mládeže děkanátu Prostějov. Tentokrát se konala v Určicích. Nejprve jsme v místním kostele sv. Jana Křtitele prožili mši svatou, kterou sloužil otec Tomáš Strogan. Po mši svaté jsme se odebrali na místní faru. Mohli jsme si při drobném občerstvení neformálně popovídat a poté… […]
  • V pátek 19. května se uskutečnilo Spolčo VIP. Začalo jako vždy mší svatou v kostele Povýšení sv. Kříže v Prostějově. Po mši svaté jsme se přesunuli na Cyrilometodějské gymnázium, kde bylo připraveno občerstvení.Přijeli k nám otec Zdeněk Mlčoch, přerovský kaplan pro mládež, a jeho kolega ze Slovenska otec Blažej Raška. Sešlo se nás poměrně málo, ale jak otec… […]
  • Na první pátek v květnu jsme se opět setkali na Crossně, akci mládeže děkanátu Prostějov. Tentokrát se konala v Brodku u Prostějova. Nejprve jsme v místním kostele Povýšení sv. Kříže prožili mši svatou, kterou sloužil otec Tomáš Strogan. V jeho kázání zaznělo, že máme zajištěné místo v nebi, kam je potřeba „dojít po cestě“, kterou nám Ježíš nabízí.Po mši svaté… […]
  • Setkání jsme začali mší svatou, po které jsme se přesunuli do prostor CMG, kde pro nás měly sestry františkánky z Brna přichystanou přednášku na téma autorita. Tématem přednášky byla autorita, její různé podoby, jaká by autorita měla mít vlastnosti nebo zamyšlení nad tím zdali jsme my připraveni být autoritou, ať už v povolání manželském nebo… […]
  • V pátek 31. 3. 2023 se konala již tradiční Crossna. Tentokrát jsme se sešli v kostele sv. Václava v Nezamyslicích. Crossna začíná mší svatou, ta začala v 19 hodin za doprovodu scholy a varhan.  Po mši jsme se přesunuli na faru, kde jsme měli prostor pro libovolné povídaní si. Následovala hra. Hra spočívala v tom, že se prvně vytvořily… […]
  • V pátek 4. 3. 2023 se uskutečnila letošní 3. Crossna, kterou již tradičně zahájila mše svatá v kostele Nanebevzetí Panny Marie v Kralicích, za doprovodu naší úžasné scholy, kterou odsloužil otec Strogan. Po mši svaté se všichni přesunuli na místní faru, kde jsme si na prolomení ledů zahráli škatulata. Bylo to opravdu zábavné a všichni… […]
  • Postní doba vždy přináší prostor pro ztišení, zpomalení, zamyšlení a také pro téměř tradiční duchovní obnovu Mládeže děkanátu Prostějov, která se letos uskutečnila v sobotu 25. 2. na Cyrilometodějském gymnáziu v Prostějově. Duchovní obnovou nás provedl otec Jan Polák, který působí v Olomouci především na Cyrilometodějské teologické fakultě Univerzity Palackého. Celý den byl provázen myšlenkami o smrti, utrpení,… […]