Mládež děkanátu

Mládež děkanátu je otevřené společenství mladých lidí od 13 let, kteří se chtějí přibližovat Bohu, budovat přátelské vztahy a růst ve ctnostech. Jsme také pobočkou spolku dětí a mládeže Sarkander. Těšíme se, že vás potkáme na našich akcích!

Aktuality z webu děkanátní mládeže

  • Jde svět do háje? Ano, možná žijeme v době svírané pandemií. Ano, možná stráví současná mládež většinu času u mobilů. Ano, možná klesají počty věřících mladých lidí. Ano, možná zažíváme světovou krizi víry. Možná je tohle všechno v dnešní době pravda.A možná taky ne. Pokud jste byli letos na lednové Crossně, rozhodně by vás nad… […]
  • První pátek v měsíci, 19.00 (no spíš 19.05), Trefa, Prostějov. Právě začala mše svatá na zahájení pravidelného setkávání se nejen s našimi vrstevníky, ale i s Pánem Bohem. V evangeliu jsme slyšeli o uzdravení dvou slepců. Ježíš je uzdravil pro své velké milosrdenství, ale také pro jejich nebývale velkou víru, jak otec Tomáš zmínil při kázání. V… […]
  • Další církevní rok uběhl jako voda a je za námi. Ale ještě předtím, než jsme do něj vkročili, zvládli jsme se s ním i pořádně rozloučit. Proto proběhl v sobotu 27. 11. 2021 Církevní Silvestr v Brodku u Prostějova.  Akce byla zahájena tou nejlepší možnou formou – mší svatou. Celou mši doprovázela schola a musím zvláště ocenit odvážný… […]
  • 18.11. v pátek proběhlo druhé spolčo v tomto školním roce.  Celá akce byla zahájena mší svatou v kostele Povýšení sv. Kříže v Prostějově a potom jsme se přesunuli do klubu Oáza, který se nachází v budově Cyrilometodějského gymnázia.  Zde pro nás bylo připraveno malé a milé občerstvení a těsně před tím než začala přednáška na… […]
  • Na listopadový první pátek jsme se opět mohli setkat na akci Crossna, která se konala ve Smržicích, obci nedaleko Prostějova.  Tradičně byla Crossna zahájena mší svatou a duchovním načerpání v místním farním kostele. Po mši jsme se odebrali na faru, kde následoval další program. Nejprve jsme si mohli při občerstvení popovídat a poté jsme si společně zahráli hru zaměřenou na paměť a rychlou reakci. Pak se… […]
  • Jednoho říjnového víkendu proběhla Víkendovka ve Staré Vsi u Rýmařova. Akce začala tak, že jsme přijeli do penzionu Johannes, po příjezdu jsme se všichni ubytovali a hned poté byla večeře, která byla velmi dobrá. Po večeři následovala přednáška na téma „Pane, nauč nás se modlit“ a pak modlitba. Druhý den, jakmile jsme vstali, byla dobrá… […]
  • V pátek 15. října se konalo první Spolčo VIP (věřící i v pátek) v tomto školním roce.  Akce začala společnou mší svatou v prostějovském kostele Povýšení svatého Kříže, která začala v 18.00. Po mši svaté jsme se přesunuli do budovy Cyrilometodějského gymnázia, kde měla probíhat přednáška.  Před ní jsme měli chvilku na to, abychom si mohli popovídat a občerstvit se.… […]
  • Říjnová Crossna se konala v Kostelci na Hané. Den jejího konání připadl nejen na první pátek ale i první den měsíce.  Začali jsme mší v kostele sv. Jakuba Staršího. Tématem spolča byla mše svatá, proto byly důležité části mše komentovány pro lepší pochopení a názornost průběhu mše. Po mši jsme se přesunuli na místní faru,… […]
  • V pátek 3. září jsme se po letních prázdninách sešli na první Crossnu letošního školního roku. Crossna se tentokrát konala v Dobromilicích. Jako obvykle jsme setkání započali společnou mší svatou, ve které nám otec Strogan připomněl, jak je důležité, abychom nehledali novinky nejen v dnešním světě, ale také neustále aktualizovali naše duše. Po mši jsme se přemístili na… […]
  • Poslední prázdninovou neděli se už poněkolikáté konala pouť mládežníků z děkanátu Prostějov. Jako v loňských letech tak i letos jsme se přišli touto formou společně rozloučit s prázdninami, poděkovat Pánu Bohu za čas odpočinku a vyprosit požehnání do začátku školního roku. Tentokrát směřovaly naše kroky do Štípy, několik století starého poutního místa spojeného se zázračnou… […]