Mládež děkanátu

Mládež děkanátu je otevřené společenství mladých lidí od 13 let, kteří se chtějí přibližovat Bohu, budovat přátelské vztahy a růst ve ctnostech. Jsme také pobočkou spolku dětí a mládeže Sarkander. Těšíme se, že vás potkáme na našich akcích!

Aktuality z webu děkanátní mládeže

  • V pátek 4. 3. 2023 se uskutečnila letošní 3. Crossna, kterou již tradičně zahájila mše svatá v kostele Nanebevzetí Panny Marie v Kralicích, za doprovodu naší úžasné scholy, kterou odsloužil otec Strogan. Po mši svaté se všichni přesunuli na místní faru, kde jsme si na prolomení ledů zahráli škatulata. Bylo to opravdu zábavné a všichni… […]
  • Postní doba vždy přináší prostor pro ztišení, zpomalení, zamyšlení a také pro téměř tradiční duchovní obnovu Mládeže děkanátu Prostějov, která se letos uskutečnila v sobotu 25. 2. na Cyrilometodějském gymnáziu v Prostějově. Duchovní obnovou nás provedl otec Jan Polák, který působí v Olomouci především na Cyrilometodějské teologické fakultě Univerzity Palackého. Celý den byl provázen myšlenkami o smrti, utrpení,… […]
  • V pátek 3. 2. proběhla další Crossna, tentokrát v Němčicích. Setkání začalo mší svatou v 19 hodin v místním kostele sv. Máří Magdalény. Mši svatou tradičně sloužil otec Strogan za hudebního doprovodu scholy.Po mši svaté jsme se přesunuli na faru, kde probíhal další program. Zde byl nejprve prostor pro volnou diskuzi nad bohatým občerstvením. Poté následovala hra, při… […]
  • V pátek 20. ledna proběhlo VIP spolčo, které začalo mší svatou ozvučenou účastníky akce v kostele Povýšení sv. Kříže v Prostějově. Po mši jsme se přesunuli na Cyrilometodějské gymnázium, kde jsme vedli diskusi v čele s kaplanem farnosti Přerova, P. Jiřím Zámečníkem. Probíraným tématem bylo Křesťan a politika. Postupně jsme se dostali od voleb prezidenta… […]
  • První Crossna v letošním roce se uskutečnila v pátek 6. 1. v Prostějově. Začala krásnou mší svatou v kostele sv. Cyrila a Metoděje, kterou tradičně sloužil otec Strogan a byla doprovázena překrásným zpěvem scholy s doprovodem kytar, houslí a kontrabasu. Otec Strogan měl hezké kázání, z kterého si myslím každý něco odnesl. Po mši svaté… […]
  • V pátek 16. prosince se uskutečnilo VIP spolčo, zahájili jsme ho v kostele Povýšení sv. Kříže v Prostějově. Po mši svaté jsme se všichni přesunuli na Cyrilometodějské gymnázium. Připravilo se občerstvení a čekali jsme, než přijde kněz. Po jeho příchodu jsme se usadili a poslouchali přednášku na téma Naše duše. Vedl ji otec Adam Cynarski.… […]
  • V pátek 2. 12. proběhla Crossna ve Vřesovicích. Celé setkání začalo mší svatou v 19 hodin v místním kostele sv. Petra a Pavla. Mši svatou již tradičně sloužil otec Strogan. Po mši svaté jsme se přesunuli na faru, kde probíhal další program. Po chvíli volné diskuze následovala hra. Tentokrát šlo o známou židličkovanou, jejímž cílem bylo co nejrychleji… […]
  • Po delší době zase v hojném počtu jsme mohli společně oslavit konec církevního roku. V sobotu 26. listopadu do Brodku u Prostějova přijela kromě mládeže z děkanátu Prostějov i mládež z děkanátů Konice a Vyškov. Církevní Silvestr jsme zahájili v 18 hodin mší svatou v kostele Povýšení sv. Kříže v Brodku u Prostějova. My, kteří… […]
  • Dne 4. 11., když se už pomalu rozsvěcovala pouliční světla v ulicích, se rozsvítila světla i v kostele svatého Petra a Pavla ve Smržicích. Jasné znamení blížícího se začátku mše svaté a stejně tak i dalšího mládežnického setkání. Jakmile se vchod do kostela otevřel, s úsměvem na tváři jsem vešla dovnitř. Usedla jsem do lavice… […]
  • Dne 21. 10. se uskutečnilo VIP spolčo, která jako každá jiná začala mší svatou v kostele Povýšení sv. Kříže v Prostějově s doprovodem otce Josefa Klinkovského a úžasnou scholou. Po mši svaté jsme se všichni přesunuli na Cyrilometodějské gymnázium, usadili se do učebny, přichystali občerstvení a už jen čekali na kněze.Přednáška byla na téma Jak k nám Bůh promlouvá.… […]