Mládež děkanátu

Mládež děkanátu je otevřené společenství mladých lidí od 13 let, kteří se chtějí přibližovat Bohu, budovat přátelské vztahy a růst ve ctnostech. Jsme také pobočkou spolku dětí a mládeže Sarkander. Těšíme se, že vás potkáme na našich akcích!

Aktuality z webu děkanátní mládeže

  • Letošní grilovačka na faře v Němčicích začala už tradičně mší svatou v kostele sv. Maří Magdaleny. Po mši jsme se všichni přesunuli na farní zahradu, kde už pro nás animátoři připravili výborné občerstvení. Povídali jsme si s přáteli a někteří hráli stolní tenis. Dokud byl venku dostatek světla, šli jsme si udělat společnou fotku. Za… […]
  • Dne 17. 6. v Prostějově proběhla akce pořádaná MDP známá jako Spolčo VIP. Vše začalo odbytím šesté hodiny večerní v kostele Povýšení svatého kříže. Dále po mši se účastníci přesunuli do prostor Cyrilometodějského gymnázia. Poté následoval volný program s občerstvením a čekání na hosta, a ten v zápětí dorazil. Hostem nebyl nikdo jiný než Josef… […]
  • V pátek 3. 6. jsme Crossnu začali mší svatou v kostele sv. Jana Křtitele v Určicích, kterou sloužil tradičně otec Strogan. Poté jsme šli na faru, kde byl prostor k bavení, než začala hra. Hru měli na starost Bětuška s Marťou. Rozdělili jsme se do dvojic a jeden z dvojice měl vylézt druhému na záda… […]
  • V pátek jsem se rozhodla navštívit Spolčo VIP, byla jsem tam už jednou a líbilo se mi tam, tak jsem si řekla proč to nezopakovat. O téhle akci jsem se dozvěděla prostřednictvím jedné animátorky, se kterou zpívám, řekla mi že je to dobrá akce s mými vrstevníky. Na VIP jsme měly nachystanou přednášku od Gabriely… […]
  • V pátek 6. 5. proběhla už tradičně Crossna, která se ale z původního Pivína přesunula do Němčic. Crossnu jsme zahájili mší v 19.00 v kostele svaté Máří Magdalény, kde jsme si poslechli krásné kázání otce Strogana o tom, že bychom naše dary od Boha měli využívat pro dobro církve i všech lidí. Po mši byla možnost se ještě podívat… […]
  • V pátek jsem se rozhodl, že se podívám do Spolča VIP, na které jsem viděl v kostele leták. Byl jsem zvědavý, jak to probíhá, a koho tam potkám. Trošku jsem byl na pochybách, jestli nebudu moc vyčnívat, protože studentská léta mám dávno za sebou. Ale když mě jeden kluk tam pozval, tak jsem rád pozvání… […]
  • V pátek 1. dubna (ne, tohle není jen aprílový žertík) jsme opět měli příležitost se sejít na Crossně, která se tentokrát konala v Němčicích. Naše setkání jsme již tradičně zahájili v 19.00 mší svatou, kterou vedl otec Strogan. Při ní jsme se mimo jiné dozvěděli jak je důležité mít odvahu a mluvit když mluvit máme,… […]
  • Třetí pátek v měsíci se mládež našeho děkanátu opět sešla na tradičním VIP spolču. Tento páteční večer jsme zahájili mší svatou v hlavním kostele Povýšení sv. Kříže a mohli jsme tak prožít pěkné chvíle v přítomnosti Pána Ježíše. Také bylo možné si na kůru zazpívat a zahrát se scholou. Po mši svaté jsme se přesunuli… […]
  • V pátek 4. března v 18.00 jsme přijeli ke kostelu svatého Petra a Pavla ve Vřesovicích, abychom na místní faře cvičili písně ke mši svaté. Do fary se nám dostat nepodařilo, jelikož klíče byly v kapse místního pana faráře, právě sloužícího mši. Po několika minutách hraní a zpívání písní na vřesovickém chodníku uprostřed ulice se… […]
  • Po roční pauze se letos opět uskutečnila postní duchovní obnova naší mládeže. Konala se tradičně v prostorách Cyrilometodějského gymnázia v Prostějově. Hostem byl tentokrát Pavel Motyčka, učitel z Arcibiskupského gymnázia v Kroměříži, který za námi dorazil, aby s námi otevřel téma každodenní život s Bohem. Přednáška se skládala ze tří bloků, ve kterých jsme se… […]