Biřmování

Co je biřmování?

Svátost biřmování, která se udílí pomazáním čela posvátným křižmem a biřmovací formulí, zpečeťuje dar Ducha přijatý ve křtu.

Když byl Ježíš pokřtěn, otevřela se nebesa a tak jako se snáší holubice, sestoupil na něj Duch svatý. Ježíšův křest byl předobrazem jeho Velikonoc. A proto každý, kdo je ve křtu ponořen do Ježíšovy smrti a jeho vzkříšení, dostává také plnost jeho Ducha. Slovo křest i křesťan je odvozeno od řeckého Kristus, neboli Pomazaný. Ježíš je ten, kterého Duch svatý pomazal; a také křesťané jsou tímto Duchem pomazáni.

Mám o biřmování zájem

  1. Toužit po biřmování je krásná věc. Každý křesťan by měl být plně uveden do křesťanského života přijetím nejen křtu, ale i biřmování a eucharistie.
  2. Biřmován může být jen ten, kdo byl pokřtěn, ale ještě biřmován nebyl.
  3. Pokud byl člověk pokřtěn jako nemluvně, může přijmout biřmování od 14 let, horní věková hranice neexistuje. Pokud byl člověk pokřtěn jako nemluvně a neabsolvoval ještě první zpověď a první svaté přijímání, vykoná první zpověď před biřmováním a při mši svaté při biřmování také poprvé přistoupí ke stolu Páně. Pokud se na křest připravuje dospělý či dítě starší sedmi let, musí spolu se křtem zároveň přijmout biřmování a eucharistii. V nebezpečí smrti anebo kdyby nastalo jiné vážné nebezpečí, mají být zavčas biřmovány i mladší děti, třebas i před dosažením užívání rozumu.
  4. Na přijetí každé svátosti je třeba absolvovat přípravu.
  5. Biřmovanec má mít svého kmotra, který jej vede k přijetí svátosti a potom pomáhá věrně plnit křestní sliby. Je velmi vhodné, aby se jednalo o stejného kmotra jako při křtu. Kmotrem může být pouze ten, kdo sám přijal křest, biřmování a eucharistii v katolické církvi, má alespoň 16 let a je dostatečně zralý.
  6. Biřmovanec si také může vybrat biřmovacího patrona, jehož jménem bude označen. Vybírá si světce, který je mu vzorem lásky, pomocníkem na cestě k Bohu a kterého může prosit o přímluvu u Boha.

Pokud Vás výše uvedené neodradilo anebo byste se chtěli poradit, neváhejte kontaktovat některého z kněží ve farnosti.