Pohřeb

Základem křesťanství je vztah člověka s Ježíšem, Božím Synem, který se z lásky k nám stal také člověkem. Svou lásku ukázal tím, že daroval svůj život na kříži. Ale smrt neměla poslední slovo a Bůh Ježíše třetího dne vzkřísil z mrtvých. A také ti, kdo byli ve křtu jakoby ponořeni do Ježíšovy smrti a získali podíl na jeho vzkříšení, věří, že smrtí život nekončí, ale pokračuje u Boha a tam teprve dochází svého naplnění.

Protože smrt je dočasným rozloučením, představuje křesťanský pohřeb odevzdání zemřelého do milující Boží náruče, prosbu za něj i za pozůstalé, a zároveň vyznání naší víry ve vzkříšení a věčný život u Boha.

Mám zájem o církevní pohřeb

Kvůli církevnímu pohřbu, ať už v kostele, ve hřbitovní kapli či v krematoriu, je třeba se obrátit na některého z kněží ve farnosti. Rád s Vámi probere všechny náležitosti a spolu s Vámi připraví vše potřebné pro důstojný průběh modlitby za zemřelého a posledního rozloučení.

Kněze je možné také kontaktovat prostřednictvím pohřební služby, avšak praktičtější je obrátit se na něj přímo.