Pozvání do společenství mladých „Na vlnách evangelia“

Po prázdninovém odpočinku bychom se rádi pokusili o „mladé společenství“ letos pod názvem „Na vlnách evangelia“. Sejdeme se, zazpíváme nějaké kytarovky, poděkujeme Pánu za uplynulý týden, popovídáme si o nějakém duchovním tématu a dostaneme požehnání; nic složitého 🙂 – ale hlavně – budeme tvořit společenství a sdílet svoji víru, protože „Kde jsou dva nebo tři…“ … Číst více

Oprava věžních hodin farního kostela

Po dlouhé časové prodlevě došlo v úterý 27. srpna 2021 k opravě pohonu věžních hodin na farním kostele Povýšení svatého Kříže v Prostějově. Místo nespolehlivého mechanického stroje byl připojen elektrický pohon řízený pomocí rádiového signálu – hodiny by nyní měly ukazovat čas stále přesně; elektronika také obstarává automatický přechod z letního na zimní čas. Pán … Číst více

Restaurování sochy sv. Floriána

V uplynulých týdnech začaly práce na restaurování sochy svatého Floriána u kostela sv. Cyrila a Metoděje na Brněnské ulici. Socha byla očištěna od mechanických nečistot a nyní probíhá další fáze čištění různými metodami. Jelikož není známo autorství sochy, bude se v tomto směru pátrat, jelikož se jedná o velmi kvalitní barokní plastiku, která musela vzniknout … Číst více

Průběh restaurování křížové cesty

Pokračuje restaurování křížové cesty v našem farním kostele. V úterý 4. 5.  byly z ateliéru přivezeny další čtyři zrestaurované obrazy a jejich rámy a byly paní restaurátorkou v kostele sestaveny. Bylo také nutné svěsit první a druhé zastavení a napravit omyl, který se při jejich rámování stal.   Obrazy je nutné ještě zavěsit a při zavěšení splnit požadavek na … Číst více