Kněží ve farnosti

Ve farnosti Povýšení svatého Kříže v současnosti působí dva kněží.

Farář P. Aleš Vrzala

tel.: 777 162 338
e-mail: vrzala.ales@ado.cz

Na faráře se můžete obracet ve všech záležitostech souvisejících s farností.

Farní vikář (kaplan) P. Pavel Barbořák SDS

tel.: 607 213 156
e-mail: barborak.pavel@ado.cz

Kaplan naší farnosti je zároveň farářem farnosti Určice a administrátorem farností Plumlov a Myslejovice, a proto ve farnosti nebydlí. Na bohoslužby a k dalším službám ve farnosti dojíždí. I na něj se můžete obracet ve všem, ale může se stát, že Vás odkáže na faráře.