Svátosti

Křesťanské svátosti a obřady doprovází člověka při všech zásadních okamžicích jeho života. Dotýkají se tak chvíle narození, uvedení do dospělosti, aspektů viny a odpuštění, chvíle slavení hostiny, ale i nemoci, utrpení a smrti. Svátosti doprovází člověka také při životních krocích, jako je např. trvalé spojení života s druhým člověkem nebo kněžské svěcení.

Přehled svátostí

Křest

Svátost smíření

Svaté přijímání

Biřmování

Manželství

Pomazání nemocných

Svátostiny

Pohřeb

Žehnání domu nebo bytu