Oprava věžních hodin farního kostela

Po dlouhé časové prodlevě došlo v úterý 27. srpna 2021 k opravě pohonu věžních hodin na farním kostele Povýšení svatého Kříže v Prostějově. Místo nespolehlivého mechanického stroje byl připojen elektrický pohon řízený pomocí rádiového signálu – hodiny by nyní měly ukazovat čas stále přesně; elektronika také obstarává automatický přechod z letního na zimní čas. Pán … Číst více

Poutní mše svatá v kapli sv. Anny v Drozdovicích 25.7.2021

V neděli 25. července v 18.00 jsme slavili zasvěcení kaple sv. Anny v Drozdovicích. Účast se pohybovala kolem 50 farníků. Vyslechli jsme kázání na téma úcty ke svatým. Po mši svaté bylo připraveno jemné pohoštění. Pán Bůh zaplať všem, kdo se podíleli na přípravě slavnosti!

První svaté přijímání 12.6.2021

V sobotu 12. června dopoledne jsme ve farním kostele slavili první svaté přijímání 16 dětí z naší farnosti. Prohlédněte si fotky ze mše svaté i následného agape na Rajské zahradě 🙂

Dovolená seniorů 7.-10.6.2021

Na začátku června farní společenství seniorů vyrazilo na společný výlet do Jeseníků. Níže si prohlédněte fotky! Brzy také přineseme článek o zážitcích z dovolené.

Mše svatá s předáváním maturitních vysvědčení 11.6.2021

Mší svatou, kterou sloužil biskupský delegát pro pastoraci o. Petr Bulvas, spojenou s předáváním maturitního vysvědčení se Cyrilometodějské gymnázium rozloučilo s maturanty letošního školního roku. Na několik fotografií se můžete podívat níže. Za fotografie děkujeme Ondřeji Kašubovi.

Nedělní mše svatá v trojiční kapli 6.6.2021

Od pondělí 31. května přibližně do středy 9. května slavíme mše svaté v kapli Nejsvětější Trojice, protože v kostele probíhá větrání po ošetření plynem proti červotoči. Níže se podívejte na několik fotek z nedělní mše svaté.