Poutní mše svatá v kapli sv. Anny v Drozdovicích 25.7.2021

V neděli 25. července v 18.00 jsme slavili zasvěcení kaple sv. Anny v Drozdovicích. Účast se pohybovala kolem 50 farníků. Vyslechli jsme kázání na téma úcty ke svatým. Po mši svaté bylo připraveno jemné pohoštění. Pán Bůh zaplať všem, kdo se podíleli na přípravě slavnosti!