Roráty 2023

RORÁTY – v pondělí, ve středu a v pátek se v kostele Povýšení svatého Kříže se těšíme na zkušené dětské i dospělé rorátníky i na úplné nováčky. V 6:45 vyjdeme s lampičkami od sochy sv. Jana Nepomuckého (lampičky je možné si vzít v předsíni fary), v kostele se pomodlíme a nad slovy z Bible se zamyslíme, zapíváme k Boží chvále a … Číst více

Duchovní obnova s Kateřinou Lachmanovou „Kříž jako strom života“ 30.9.2023

Přijměte naše srdečné pozvání na duchovní obnovu vedenou PhLic. Kateřinou Lachmanovou, ThD., která se bude konat v kostele Povýšení sv. Kříže v Prostějově v sobotu 30. září 2023 od 9.00. Program: Přihláška Vzhledem k předpokládané velké účasti nabízíme možnost zajistit si místo k sezení – za tímto účelem, prosíme, vyplňte on-line formulář zde. Pokud máte … Číst více

Novény pro povzbuzení duchovního života

Pro povzbuzení a upevnění zdravého duchovního života nabízíme pět novén, které mají určitý cíl: 9 dní na navázání přátelství s Duchem svatým 9 dní k prohloubení naděje, víry a lásky 9 dní na znovunalezení radosti z modlitby 9 dní modliteb za vnitřní pokoj 9 dní v ruce se svatým Josefem Novény najdete na oltáři sv. … Číst více