Duchovní obnova s Kateřinou Lachmanovou „Kříž jako strom života“ 30.9.2023

Přijměte naše srdečné pozvání na duchovní obnovu vedenou PhLic. Kateřinou Lachmanovou, ThD., která se bude konat v kostele Povýšení sv. Kříže v Prostějově v sobotu 30. září 2023 od 9.00.

Program:

  • 9.00 Přednáška „Kříž a radostná zvěst?
  • Přestávka 30 min.
  • 10.30 Přednáška „Zlato se tříbí v ohni“ (Sir 2, 5)
  • Adorace před vystavenou Nejsvětější svátostí
  • Polední pauza
  • 13.30 Krátká beseda / růženec
  • 14.00 Přednáška „Proudy vody živé…“ (Jan 7, 36-39)
  • 15.00 Závěrečná mše svatá

Přihláška

Vzhledem k předpokládané velké účasti nabízíme možnost zajistit si místo k sezení – za tímto účelem, prosíme, vyplňte on-line formulář zde.

Pokud máte zájem o zajištění lehkého oběda, uveďte to v přihlášce, abychom mohli připravit odpovídající množství.

Knihy k zakoupení

Během duchovní obnovy bude příležitost k zakoupení knih spojených s tematikou kříže.

Těšíme se na společné setkání a dobře prožitý duchovní čas!

Plakátek ke stažení v PDF zde.