Roráty 2023

RORÁTY – v pondělí, ve středu a v pátek se v kostele Povýšení svatého Kříže se těšíme na zkušené dětské i dospělé rorátníky i na úplné nováčky. V 6:45 vyjdeme s lampičkami od sochy sv. Jana Nepomuckého (lampičky je možné si vzít v předsíni fary), v kostele se pomodlíme a nad slovy z Bible se zamyslíme, zapíváme k Boží chvále a … Číst více

Duchovní obnova s Kateřinou Lachmanovou „Kříž jako strom života“ 30.9.2023

Přijměte naše srdečné pozvání na duchovní obnovu vedenou PhLic. Kateřinou Lachmanovou, ThD., která se bude konat v kostele Povýšení sv. Kříže v Prostějově v sobotu 30. září 2023 od 9.00. Program: Přihláška Vzhledem k předpokládané velké účasti nabízíme možnost zajistit si místo k sezení – za tímto účelem, prosíme, vyplňte on-line formulář zde. Pokud máte … Číst více

Výuka náboženství

Zde je přihláška:  https://forms.gle/egUgzji7ULKmKe449 Vážení rodiče,výuka náboženství organizovaná Římskokatolickou farností Povýšení svatého Kříže Prostějov bude v novém školním roce 2023/24 probíhat stejně jako v minulém školním roce centrálně.Vyučujeme na prvním stupni každý ročník zvlášť, na vyšším stupni všechny ročníky společně.Místem centrální výuky náboženství je budova CMG, ul. Komenského č. 17.Čas je stanoven na čtvrtek od … Číst více

Přihlašování k přípravě na biřmování

Farnosti Povýšení svatého Kříže a svatého Petra a Pavla chtějí spojit své síly při konání přípravy na biřmování. Pokud máte zájem o přijetí této svátosti, neváhejte a přihlaste se zde.

Příprava na první svaté přijímání – přihlašovací formulář

• V novém pastoračním roce proběhnou přípravy na přijetí svátostí, které nás po křtu uvádějí do plnosti křesťanského života – svaté přijímání a biřmování. • Chceme spojit síly a přípravy by probíhaly společně pro farnost Povýšení s Petra a Pavla. • Již je možné přihlašovat děti na první svaté přijímání. • Ke svatému přijímání přistupují … Číst více

Výuka náboženství ve školním roce 2022/23 – elektronická přihláška

Vážení rodiče, výuka náboženství organizovaná Římskokatolickou farností Povýšení svatého Kříže Prostějov bude v novém školním roce 2022/23 probíhat stejně jako v minulém školním roce centrálně. Vyučujeme na prvním stupni každý ročník zvlášť, na vyšším stupni všechny ročníky společně. Místem centrální výuky náboženství je budova CMG, ul. Komenského č. 17. Čas je stanoven na čtvrtek od … Číst více

Pozvánka na bohoslužbu smíření 3.9.2022

Rádi bychom zopakovali pěknou slavnost, kterou jsme prožili v květnu a proto srdečně zveme na bohoslužbu smíření, která se uskuteční v sobotu 3. září 2022 v 18.00 v kostele Povýšení sv. Kříže v Prostějově. Připravme se na prostějovské hody! Proč byste měli přijít? Společné slavení Svátost smíření v nás probouzí radost z toho, že nám Kristus dává další šanci začít … Číst více

Pozvánka na bohoslužbu smíření 28. května 2022

Srdečně zveme na bohoslužbu smíření, která se uskuteční v sobotu 28. května 2022 v 18.00 v kapli Nejsvětější Trojice. Proč byste měli přijít? Společné slavení Svátost smíření v nás probouzí radost z toho, že nám Kristus dává další šanci začít s čistým štítem; na bohoslužbě smíření budeme mít příležitost se z této skutečnosti radovat společnou … Číst více