Roráty 2023

RORÁTY – v pondělí, ve středu a v pátek se v kostele Povýšení svatého Kříže se těšíme na zkušené dětské i dospělé rorátníky i na úplné nováčky. V 6:45 vyjdeme s lampičkami od sochy sv. Jana Nepomuckého (lampičky je možné si vzít v předsíni fary), v kostele se pomodlíme a nad slovy z Bible se zamyslíme, zapíváme k Boží chvále a … Číst více

Výstava ke stému výročí úmrtí Karla Dostála Lutinova v Muzeu a galerii v Prostějově

Malý velký muž / Karel Dostál-Lutinov Muzeum a galerie v Prostějově – hlavní budova vernisáž 9. 11. 2023 v 17:00 10. 11. 2023 – 14. 1. 2024 Prostějovský rodák Karel Dostál (1871–1923) se nesmazatelně zapsal do dějin Prostějova, přesah jeho významu je ale mnohem širší. Tento katolický kněz svým působením a názory ovlivnil nejen mnoho jiných … Číst více

Koncert duchovní hudby 4.11.2023

Přijměte srdečné pozvání na Koncert duchovní hudby, který se uskuteční v sobotu 4.11.2023 v 16.00 hodin v kostele Povýšení svatého Kříže v Prostějově. Zazní Requiem d moll, K. 626 od W. A. Mozarta v podání Brněnského katedrálního sboru Magnificat, sólistů a varhaníka Martina Jakubíčka pod vedením prostějovského rodáka Petra Kolaře. Vstupné dobrovolné. Těšíme se na … Číst více

Duchovní obnova s Kateřinou Lachmanovou „Kříž jako strom života“ 30.9.2023

Přijměte naše srdečné pozvání na duchovní obnovu vedenou PhLic. Kateřinou Lachmanovou, ThD., která se bude konat v kostele Povýšení sv. Kříže v Prostějově v sobotu 30. září 2023 od 9.00. Program: Přihláška Vzhledem k předpokládané velké účasti nabízíme možnost zajistit si místo k sezení – za tímto účelem, prosíme, vyplňte on-line formulář zde. Pokud máte … Číst více

Prostějovské hody 2022 – mše svaté

V neděli 11. 9. na hody budou mše svaté v 7:30 v 9:00 a v 10:30 v kostele Povýšení svatého Kříže (u CaM mše sv. nebude). Večer v 19:00 budou zpívané nešpory a svátostné požehnání. Ve středu 14. 9. bude městská pouť k Povýšení sv. Kříže – mše svatá ráno v 8:00, po mši svaté adorační den, poutní mše svatá v 17:00, po mši … Číst více