Prostějovské hody 2021

Na prostějovské hody v neděli 12. 9. budou poutní & hodové mše svaté v kostele Povýšení svatého Kříže v 7:30 v 9:00 a v 10:30. Sloužit je bude P. Michal Staufčík novokněz kaplan z Valašských Klobouk. Mše svatá v kostele CaM nebude. Na hody v neděli 12. 9. budou v 19:00 zpívané nešpory. V den pouti – svátku Povýšení svatého Kříže v úterý 14. 9.: adorační … Číst více

Noc kostelů 28.5.2021

V pátek 28. května se uskuteční další ročník Noci kostelů. Program si můžete prohlédnout níže: Zároveň prosíme dobrovolníky o zapsání na služby při hlídání kostela během celého večera.