Centrum pro rodinu

Centrum pro rodinu v Prostějově je nestátní nezisková organizace. Od roku 2010 je pastoračním střediskem Arcibiskupství olomouckého a jeho hlavním posláním je podporovat a hájit tradiční hodnoty manželství, mateřství a rodiny, zprostředkovávat vzdělávací, poradenské a volnočasové aktivity.

Aktivity a činnosti Centra směřují k posílení a povzbuzení rodin a jejich členů, k prohlubování manželství a rodinných vztahů.

Centrum vychází z křesťanských zásad a jeho hlavním cílem je:

 • podporovat zdravé fungování rodin, pomáhat rodinám neúplným
 • zprostředkovávat vzdělávací a poradenské aktivity (příprava snoubenců, přednášky a kurzy pro manžele a rodiče i jednotlivce, půjčování knih)
 • nabídky aktivit pro společný volný čas rodičů a dětí ( kroužky, jednorázové akce, víkendy, rodinné dovolené)
 • nabízet prostor pro vzájemné setkávání

Vedoucí rodinného centra je Bc. Blanka Neckařová, na kterou se můžete v případě zájmu o aktivity centra nebo konzultaci obrátit na tel. č. 732 293 954 nebo e-mailu cprprostejov@ado.cz.

Aktuality z webu rodinného centra

 • Příměstský tábor je určen pro děti od 6 do 11  let Kdy: 23. – 27. 8. 2021 vždy od 8.00 pravděpodobný návrat v 16.00 hodin. 
 • Příměstský tábor je určen pro děti od 6 do 11 let Kdy: 16. – 20. 8. 2021 vždy od 8.00 do 16.00 hodin. 
 • Vzdělávací cyklus Animaro vznikl na přání otce arcibiskupa Jana Graubnera, který si přeje, aby v diecézi působily manželské páry, které budou pomáhat kněžím v pastoraci, ve formaci a vzdělávání rodin. Název Animaro je složen ze dvou slov: „animátor“ a „rodina“. Slovo „anima“ v latině znamená  
 • Jsou situace, kdy se nám zdá že je toho prostě moc… ,,Poradenství při CPR Prostějov Vám od dubna tohoto roku nabízí podporu a doprovázení při hledání řešení v čase náročné životní etapy,
 •  Je toho už na vás moc? Potřebujete pomoc od odborníků, psychlogů na různé situace? Iniciativa Moje uši pro tebe nabízí dvě desítky ochotných lidí vám naslouchat.
 • Letošní rok si připomínáme výročí 1100 let od úmrtí svaté Ludmily a k této příležitosti jsme pro vás vytvořili aktivitu prázdninového putování pro rodiny.
 •    Centrum pro rodinný žívot Olomouc vás zve na tradiční pouť rodin na Svatý Hostýn. Tematicky budeme čerpat z roku sv. Josefa a celým dnem nás tak
 • V případě příznivé epidemiologické situaci otevíráme ADAPTAČNÍ KROUŽEK v úterý 1.června 2021
 • V případě příznivé epidemiologické situaci otevíráme ADAPTAČNÍ KROUŽEK v úterý 1.června 2021