Kaple svaté Anny

Na této stránce se momentálně pracuje.
Je možné, že zde některé informace nenajdete, nebo budou nepřesné.
Přijďte, prosíme, později.

Historie

Drozdovice je dnes vlastně jen jedna z mnoha ulic v Prostějově. Původně se jednalo o bohatou obec založenou v první pol. 12. stol., kdy je jmenována v biskupské listině Olomouce. V r.1516 byla zakoupena městem a trvale připojena k Prostějovu. Především majetným sedlákům nebyla milá dlouhá cesta do blízkých Mostkovic na mši svatou. A tak se prý stalo, že se selky Aničky domluvily, že by bylo dobré postavit si na dědině vlastní kapli, kde by velebníček z Mostkovic každou neděli dojížděl. A jak to doposud bývá, přemluvily své mužské k tomuto dílu. A tak v letech 1743 – 1745 byla na místě bývalého morového hřbitůvku vybudována v barokním slohu kaple, která nemohla být zasvěcená nikomu jinému než sv. Anně.

O 40 let později přišla pohroma. Podle císařského dekretu označili úředníci kapli za nepotřebnou a doporučili Drozdovickým zbourat. A to neznáte Hanáky! Složili se a za 180 zlatých kapli koupili. V roce 1864 se tam sloužila slavná mše. Kaple byla opět ohrožena v padesátých letech, kdy překážela výstavbě sídliště. Drozdovičtí ji i tentokrát proti mocným uhájili.