O farnosti

Naše farnost má dvě charakteristiky, které ji definují. Územní a osobní. První je územní, ta má svůj smysl v tom, aby lidé bydlící na určitém území věděli, do které farnosti patří a na kterého faráře/administrátora se mají obracet. Na území města Prostějova je totiž dokonce pět farností. Farnost Povýšení svatého Kříže do které patří území na sever od ulice Brněnské a na západ od ulice Olomoucké. Druhá část města tvoří území farnosti sv. Petra a Pavla. Vrahovice tvoří samostatnou farnost a stejně tak i Žešov. Čechovice a Domamyslice patří do farnosti Mostkovice. Ale to je ryzí teorie. A taky trochu babylón. Druhá charakteristika – osobní je ve městě určitě převažující a určující. Ta je dána tím, kde navštěvuji nedělní bohoslužby, kde žiji svůj život křesťana ve farním společenství.

Pokud někdo potřebuje kontaktovat kněze a neví do které farnosti patří a k žádnému farnímu společenství se nehlásí, může se určitě obrátit na kteréhokoliv kněze z Prostějova. Může se ale stát, že v určitých případech ho tento kněz odkáže na jiného kněze z Prostějova.