Žehnání domu

Ježíš řekl svým učedníkům: „Když někde vejdete do domu, napřed řekněte: ‚Pokoj tomuto domu!‘ Bude-li tam člověk hodný pokoje, spočine na něm váš pokoj, jinak se vrátí k vám.

Lk 10, 5-6

Co žehnání je a není

Žehnání není pojistka proti pohromám, ale je modlitbou o Boží pomoc a ochranu.
Žehnání není vymítání zla, ale rozhodným postavení se na stranu dobra.
Žehnání nezažene všechny těžkosti, ale povzbudí a posílí k jejich překonání.
Žehnání není magický rituál, ale je pozváním Boží lásky do našeho života.
Žehnání je svolávání dobra pro dané místo, člověka či společenství lidí.

Mám zájem o žehnání domu nebo bytu

Jestliže máte o obřad žehnání zájem, neváhejte se obrátit na kněze z farnosti, se kterým se domluvíte na konkrétním termínu a průběhu.