Křest dospělého

Co je ke křtu potřeba?

Dospělý se ke křtu musí sám rozhodnout – musí uvěřit v Krista a mít touhu žít podle víry.

Příprava tzv. katechumenů probíhá formou společných setkání trvajících přibližně jeden rok. Samotný křest se obvykle vykonává o Velikonocích.

Pohovořit si s knězem o svém záměru můžete osobně, nebo telefonicky, více na stránce Kontakt.