Betlém farního kostela

Poté, co byla část původních figurek na začátku devadesátých let z betléma odcizena během vystavení v době Vánoc, nebyla pořízena žádná důstojná náhrada. Podle stavu zbývajících figurek je možné se domnívat, že v té době již betlém nebyl v nejlepším stavu, protože byl ze sádry a ta je velmi snadno poškoditelná. Byly pouze provizorně zapůjčeny různorodé figurky, které někde přebývaly, o čemž svědčí popis na jejich spodní straně. Zdá se, že měly být také navráceny, ale nikdy se tak nestalo. Nyní se tak konečně stát může. Nebyl to ovšem žádný příliš povznášející pohled. A toto provizorium zde bylo asi čtvrt století.

V letech 2016-17 byl proto vystaven dřevěný vyřezávaný betlém zapůjčený z Velkých Opatovic. Ovšem nepříliš velké figurky se doslova ztrácely na velké ploše kulisy betléma, jejíž některé části se stejně začaly vzhledem k omezené trvanlivosti rozpadat. „Úplně se již ztratit, ale nemohly, protože tomu bránilo sklo, nainstalované k betlému po odcizení původních figurek“. I umístění betléma v jižním vstupu do kostela nebylo nejvhodnější.

Děkan P. Aleš Vrzala navrhl novou podobu kulisy betléma i styl v jakém by bylo možné nový betlém zhotovit, aby to bylo finančně i časově únosné. Styl figurek je inspirován tzv. figurkami pro biblická vyprávění a jesličky, které se používají v Rakousku a Německu.

Podstavec a sklo jsou zakázková výroba, zvířata jsou z Dílny uměleckých řemesel Biblische Erzählfiguren&Krippenfiguren Cornelie Kolb, stáj a černoušek jsou původní, vše ostatní je dílem šikovných a obětavých rukou.

Manželům Ivetě a Josefovi, kteří se tak dlouho zajímali o dřevěné figurky ležící na faře, až se pustili do jejich přetváření do betlémských figurek, patří největší díl obdivu a vděčnosti. Velké poděkování a Pán Bůh zaplať patří Renatě, Davidovi, Františkovi, Honzovi a ostatním.

Přinášíme Vám virtuální prohlídku, kterou můžete spustit kliknutím na šipku níže:

Kolem betléma se můžete pohybovat pomocí šipek na spodní straně prohlížeče, také si jej můžete přepnout do režimu celé obrazovky a přiblížit konkrétní výjevy.

Betlém je v biblickém orientálním stylu a vypráví betlémský příběh. 

Vidíme stáj s narozeným Spasitelem.

Vidíme písaře zapisujícího při sčítání lidu i plný zájezdní hostinec.

Vidíme anděly zvěstující narození Spasitele i pastýře, kteří se na jejich pokyn vydali poklonit narozenému Spasiteli.

Vidíme krále Heroda i mudrce, kteří hledají narozeného židovského krále.

A vidíme i další postavy, které se věnují každodenním činnostem.

Vše završuje tzv. Moravská hvězda, která dodává betlému ekumenický rozměr.

Bohu patří největší dík, protože kdyby on nechtěl, tak by se toto dílo neuskutečnilo. A já mohu dosvědčit, že chtěl, protože moje vůle na to nestačila.

P. Aleš Vrzala, farář