Filiální kostel svatého Josefa

Na této stránce se momentálně pracuje.
Je možné, že zde některé informace nenajdete, nebo budou nepřesné.
Přijďte, prosíme, později.

Historie

Od roku 1775 stála na jeho místě kaplička, která ovšem neodpovídala potřebám věřících. Občané Krasic usilovali o výstavbu většího kostela. Jejich záměr se uskutečnil v roce 1894, kdy byl 28. října vysvěcen kostel svatého Josefa.

Stavba nese znaky pseudogotiky: Nápadné opěrné pilíře mezi okny, gotické zakončení střechy věže, ostře lomené horní okenní oblouky, stejně jako žebra stropní klenby. Stavbu z velké části financovala obec za podpory mnoha dobrodinců.

Dříve se v kostele nacházel novogotický oltářní stůl od prostějovského sochaře V. Becka. Ve třech dílech zaoltářního retabula stály sochy sv. Josefa uprostřed a sv. Cyrila a Metoděje po stranách. Původní křížová cesta byla přivezena za 250 zlatých z Tyrol. Zajímavostí je i dvoubarevná dlažba skládaná z černých a bílých šestiúhelníků.

Kostel prošel rekonstrukcí v r. 1993.

Současnost

Nový interiér kostela působí prostě a moderně. Nad kamenným obětním stolem se nachází socha sv. Josefa Dělníka s Ježíškem a obrazy ze života Josefa a Marie. Podél lodi je umístěna netradiční křížová cesta akademické malířky Sabiny Kratochvílové.

Vitráže

Vitráže jsou inspirovány salesiánskou spiritualitou. Zleva zobrazují: sv. Dominika Savia, Ignáce Stuchlého, sv. Dominiku Mazzarellovou, oheň Ducha Svatého, sen o církvi sv. Jana Boska, Jana Boska se svými žáky, kardinála Štěpána Trochtu a bl. Lauru Vicuñu, pannu.