Výuka náboženství

Během pandemické doby probíhala výuka náboženství on-line formami: pro 1.-3. třídu byly připravovány pracovní listy, ostatní třídy byly v kontaktu se svými katechety. Vzniklé pracovní listy jsou k dispozici ke stažení:

Od čtvrtka 3. června 2021 se vracíme k prezenčnímu režimu výuky:

  • 1. ročník prezenčně v 16:30 na CMG
  • 2. ročník prezenčně v 16:30 na CMG
  • 3. ročník prezenčně v 16:30 na CMG
  • 4. ročník distančně
  • 5. ročník – pan katecheta dá dětem vědět
  • 6.-9. ročník distančně