Výuka náboženství

Během pandemické doby probíhala výuka náboženství on-line formami: pro 1.-3. třídu byly připravovány pracovní listy, ostatní třídy byly v kontaktu se svými katechety. Vzniklé pracovní listy jsou k dispozici ke stažení:

Výuka náboženství ve školním roce 2021/22 byla zahájena ve čtvrtek 9. září 2021 při mši svaté s katechezí pro děti v 17:30.

  • První vyučovací hodina byla ve čtvrtek 16. 9. v 16:30.
  • Vyučování probíhá v prostorách ZŠ při CMG.
  • Vyučuje se v šesti skupinách: 1.,2.,3.,4.,5., a 6-9.