Oprava věžních hodin farního kostela

Po dlouhé časové prodlevě došlo v úterý 27. srpna 2021 k opravě pohonu věžních hodin na farním kostele Povýšení svatého Kříže v Prostějově. Místo nespolehlivého mechanického stroje byl připojen elektrický pohon řízený pomocí rádiového signálu – hodiny by nyní měly ukazovat čas stále přesně; elektronika také obstarává automatický přechod z letního na zimní čas.

Pán Bůh zaplať dárcům a těm, kdo se na opravě podíleli!