Pozvání do společenství mladých „Na vlnách evangelia“

Po prázdninovém odpočinku bychom se rádi pokusili o „mladé společenství“ letos pod názvem „Na vlnách evangelia“. Sejdeme se, zazpíváme nějaké kytarovky, poděkujeme Pánu za uplynulý týden, popovídáme si o nějakém duchovním tématu a dostaneme požehnání; nic složitého 🙂 – ale hlavně – budeme tvořit společenství a sdílet svoji víru, protože „Kde jsou dva nebo tři…“

Pokud je Ti tedy přibližně 18-30 let a uděláš si čas v pátek 8. září v 19.30, kdy máme první setkání v rybárně na faře u Povýšení, moc rádi Tě uvidíme! 🙂

S jakýmikoliv otázkami se můžeš obrátit na Lidušku Indrovou (FB nebo tel. č. 775209310), nebo další účastníky Davida I., Kláru K., otce Pavla Barbořáka…

Těšíme se na setkání!