Změny v bohoslužbách od 28.6.2021

S ohledem na zlepšenou pandemickou situaci a dobu prázdnin bude platit následující:

  • V době letních prázdnin nebude sobotní a nedělní večerní mše svatá, po prázdninách podle potřeby a situace.
  • Mše svatá v kostele sv. Josefa v Krasicích v době letních prázdnin není a ani není nahrazena nedělní večerní mší svatou u Povýšení.
  • Výzva k modlitbě růžence za ukončení pandemie platí nadále, během prázdnin nebude sobotní modlitba v 19.00.
  • V úterý 29. 6. nebude večerní mše svatá v kostele PsK, jsme zváni na poutní mši svatou v kostele sv. Petra a Pavla v 18:30.