Výuka náboženství ve školním roce 2021/22 a příprava na první svaté přijímání

VÝUKA NÁBOŽENSTVÍ

  • Požehnání do nového školního roku se bude udělovat na závěr mší svatých v neděli 5. 9. – „žehnání aktovek“.
  • Výuka náboženství bude zahájena ve čtvrtek 9. 9. při mši svaté s katechezí pro děti v 17:30.
  • První vyučovací hodina bude ve čtvrtek 16. 9. v 16:30.
  • Vyučování probíhá v prostorách ZŠ při CMG.
  • Vyučuje se v šesti skupinách: 1.,2.,3.,4.,5., a 6-9.
  • Přihlášky jsou k dispozici v kostelích a na povyseni.dpv.cz.

PŘÍPRAVA NA PRVNÍ SVATÉ PŘIJÍMÁNÍ

  • První informační setkání bude v pátek 10. 9. v 16.30 v katechetickém sále nad sakristiemi, vstup z Lutinovovi ulice.