Zasvěcení Neposkvrněnému srdci Panny Marie

V pátek 25. 3. na Slavnost Zvěstování Páně se, po křížové cestě dětí, která začne v 16:30, tedy po páté hodině odpolední hodině, naše farnost připojí k zasvěcení světa a církve, zvláště Ruska a Ukrajiny Panně Marii prostřednictvím modlitby, kterou se v tu dobu bude modlit papež František a s ním celá církev.