Příprava na první svaté přijímání – přihlašovací formulář

•	V novém pastoračním roce proběhnou přípravy na přijetí svátostí, které nás po křtu uvádějí do plnosti křesťanského života – svaté přijímání a biřmování.
•	Chceme spojit síly a přípravy by probíhaly společně pro farnost Povýšení s Petra a Pavla. 
•	Již je možné přihlašovat děti na první svaté přijímání.
•	Ke svatému přijímání přistupují děti zpravidla ve třetí třídě.
•	Je velmi vhodné, aby to byly děti, které již alespoň jeden rok navštěvovaly výuku náboženství.
•	I v roce přípravy na svaté přijímání  děti chodí do výuky náboženství.

Zde vyplňte přihlášku: https://forms.gle/pF9GNDHLdQ9nU1Jc9