Prostějovské hody 2021

  • Na prostějovské hody v neděli 12. 9. budou poutní & hodové mše svaté v kostele Povýšení svatého Kříže v 7:30 v 9:00 a v 10:30. Sloužit je bude P. Michal Staufčík novokněz kaplan z Valašských Klobouk. Mše svatá v kostele CaM nebude.
  • Na hody v neděli 12. 9. budou v 19:00 zpívané nešpory.
  • V den pouti – svátku Povýšení svatého Kříže v úterý 14. 9.:
    • adorační den od 9:00 do 16:00
    • v 16:00 křížová cesta a možnost svátosti smíření
    • v 17:00 mše svatá, po mši sv. malé pohoštění na rajské zahradě
  • Ve čtvrtek 16. 9. slaví náš kostel Slavnost výročí posvěcení – mše svaté budou ráno v 8:00 a večer v 17:30.
Načítací animace Načítání…
EAD Logo Trvá to moc dlouho?

Načíst znovu Načíst dokument znovu
| Otevřít Otevřít v nové kartě

Stáhnout