Nedělník 6.6.2021

Požehnanou neděli začínajícího 10. týdne v mezidobí! Dnes ještě v kapli Nejsv. Trojice, příště již opět v kostele.

Nedělník 30.5.2021

Přeji požehnanou neděli, kdy slavíme Boha, který je v Trojici jeden, je společenstvím lásky, radosti a pokoje.