Prostějovské hody 2022 – mše svaté

  • V neděli 11. 9. na hody budou mše svaté v 7:30 v 9:00 a v 10:30 v kostele Povýšení svatého Kříže (u CaM mše sv. nebude).
  • Večer v 19:00 budou zpívané nešpory a svátostné požehnání.
  • Ve středu 14. 9. bude městská pouť k Povýšení sv. Kříže – mše svatá ráno v 8:00, po mši svaté adorační den, poutní mše svatá v 17:00, po mši svaté agapé na zahradě.