Pozvánka na bohoslužbu smíření 28. května 2022

Srdečně zveme na bohoslužbu smíření, která se uskuteční v sobotu 28. května 2022 v 18.00 v kapli Nejsvětější Trojice.

Proč byste měli přijít?

Společné slavení

Svátost smíření v nás probouzí radost z toho, že nám Kristus dává další šanci začít s čistým štítem; na bohoslužbě smíření budeme mít příležitost se z této skutečnosti radovat společnou modlitbou a zpěvem.

Větší prostor

Při běžné svaté zpovědi není mnoho času rozebrat skutky podrobněji; svátost smíření bude středem této bohoslužby a nebude kam pospíchat.

Slovo z Písma

V první části bohoslužby budeme číst z Písma a vyslechneme homilii; to nás připraví na osobní zpytování svědomí, pro které bude vyhrazen čas.

Nebojte se!

Vyznání hříchů bude samozřejmě probíhat obvyklým soukromým způsobem; nemusíte se bát, že se na vás při tom budou všichni ostatní dívat. Jsou domluveni čtyři zpovědníci,
budete si moci vybrat.

Zvedněte hozenou rukavici!

Ať už chodíte ke svátosti smíření pravidelně, nebo málokdy, přijměte tuto výzvu! Je ověřeným faktem, že pár desítek minut strávených v kapli poslechem Božího slova a rozjímáním ještě nikoho nezabilo 😇

Na společnou slavnost se těší členové pastorační rady a zpovědníci.