Restaurování sochy sv. Floriána

V uplynulých týdnech začaly práce na restaurování sochy svatého Floriána u kostela sv. Cyrila a Metoděje na Brněnské ulici. Socha byla očištěna od mechanických nečistot a nyní probíhá další fáze čištění různými metodami. Jelikož není známo autorství sochy, bude se v tomto směru pátrat, jelikož se jedná o velmi kvalitní barokní plastiku, která musela vzniknout ve významné sochařské dílně. Většina prací na soše proběhne během prázdnin.

Tato akce památkové obnovy je spolufinancována z dotačního programu Péče o historické dědictví města Prostějova.