Průběh restaurování křížové cesty

Pokračuje restaurování křížové cesty v našem farním kostele. V úterý 4. 5.  byly z ateliéru přivezeny další čtyři zrestaurované obrazy a jejich rámy a byly paní restaurátorkou v kostele sestaveny. Bylo také nutné svěsit první a druhé zastavení a napravit omyl, který se při jejich rámování stal.  

Obrazy je nutné ještě zavěsit a při zavěšení splnit požadavek na to, aby se obraz nedotýkal stěny. To vedlo spolu se snahou omezit odrazy ve skle a umožnit, aby obrazy byly lépe viditelné, k tomu, že byly obrazy zavěšeny pod úhlem. Byly použity delší skoby a ve spodní části byl rám obrazu přichycen ke stěně. Prvních šest zastavení bylo zavěšeno tímto novým způsobem, ale výsledek není nejlepší, protože už předchozí zavěšení, ze kterého se vycházelo, nebylo přesně vyměřené a tento typ zavěšení (skoby – oka na obrazech) neumožňuje žádnou korekci. Proto navrhl odborník na zavěšování obrazů zcela nový typ zavěšení, který umožní zavěšení obrazů korigovat ve všech směrech, což je především u zastavení visících pod kůrem nezbytné. Nyní se vyrábí prototyp a po vyzkoušení funkčnosti bude po případných úpravách zadána výroba pro všechna zastavení.

Zároveň se uvažuje o úpravě osvětlení obrazů, aby svítilo na obrazy, a ne do očí toho, kdo se na obraz dívá.  K zavěšení obrazů pod kůrem bude také nutné stejně jako vloni postavit nad lavice lešení.  Poslední tři zastavení, která budou restaurována v tomto roce byla odvezena do ateliéru.